1. כל התכן באתר זה כולל כל התמונות והשרטוטים הנם רכושה הבלעדי של חברת "בי פרש" ( אפ.אם הגברה ותאורה בע"מ) ואין רשות לאף אדם להעתיק ו/או לעשות שימוש בתכן כלשהוא ללא הסכמה מראש ובכתב.
  2. כל התמונות והשרטוטים באתר הנם להמחשה בלבד ואין התחייבות שעיצוב פנים התאים והקרונות יהיה זהה למתואר בתמונות אלו.
  3. כל המידות הנקובות בשרטוטים באתר זה הנן בסטיית תקן של 1%.